از کجا آمده ای و بکجا میروی ؟

از کجا آمده ای و بکجا میروی ؟

 

  دنیا گول زننده ..ضرر رساننده ...تغییر دهنده ...نابود کننده ...پایان دهنده ..و تباهگر است ...  دنیا شکم خواره ای آشوبگر است  از دنیا پرهیز کنید و بترسید زیرا دنیا شیرین است و زیبا ...به خوشگذرانی آمیخته است با دامهای فریبنده اظهار محبت میکند با جلوه های ناچیز شاد می سازد با آرزوهای فراوانخود را زینت می دهد با وسائل فریبنده خود راآرایش میکند نه آسا یشش  قا بل د وام استو نه از مرگ ناگها نی  در امانیم……….

مگر انسان همان نطفه و خون نیم بند نیست که خدا او را در تاریکهای رحم و غلافهای تو در تو پدید آورده تا به صورت جنین در آمد  و سپس کودکی  شیرخوار شد بزرگتر و بزرگتر شد تا نوجوانی رسیده گردید.

سپس او را دلی فراگیر و زبانی گویا و چشمی بینا عطا فرموده تا عبرتها رادرک کند و از بدی ها بپرهیزد و آنگاه که جوانی در حد کمال رسیده و بر پای خویش استوار ماند گردن کشی آغاز کرد و روی از خدا گرداند و در بیراهه گام نهاد در هوا پرستی غرق شد و برای بدست آوردن لذتهای دنیا تلاش فراوان کرد و سرمست شادمانی دنیا شد هرگز نمی پندارد مصیبتی پیش آید .

 

آگاه باشید هم اکنون در روزگار آرزوهائید که مرگ را در پی دارد  و پیروی از خواهش نفـس انسان را از حق باز میدارد و آرزوهــأی طولانی آخرت را از یاد می برد آگاه باشید دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جزء باقیمانده اندکی از ظرف آبی که آنرا خالی کرده باشند نمانده است . به هوش باشید که آخرت بسوی ما می آید , دنیا و آخرت هر یک فرزندانی دارند بکوشید از فرزندان آخرت باشید نه دنیا زیرا در روز قیامت هر فرزندی به پدر و مادر خویش باز می گردد . امروز هنگام عمل است نه حسابرسی و فردا روز حسابرسی است نه عمل .

دنیا خانه ‌آرزوهائی است که زود نابود می شود و کوچ کردن از وطن حتمی است بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و بیشتر از آنچه نیاز دارید طلب نکنید .

         چگونه خانه دنیا را توصیف کنم که ابتدای آن سختی و مشقت و پایان آن نابودی است ؟        

 

در حلال دنیا حساب و در حرام آن عذاب است کسی که ثروتمند گردد فریب می خورد و آن کس که نیازمند باشد اندوهناک است و تلاش کننده دنیا به آن نرسد و به رها کننده آن روی آورد کسی که با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهی بخشد و آن کسی که چشم به دنیا دوزد دلش کور شود . آب دنیای حرام همواره تیره و گل آلود است و منظره أی دل فریب و سرانجامی خطرناک دارد . فریبنده و زیباست اما دوامی ندارد . نوری است در حال غروب کردن , سایه ای است نابود شدنی , ستونی است در حال خراب شدن .

اگر از یک  طرف شیرین و گوارا باشد از طرف دیگر تلخ و ناگوار است .  کسی از فراوانی نعمتهای دنیا کام نگرفت جز آنکه مشکلات و سختیها دامنگیر او شد . شبی را در آغوش امن دنیا به سر نبرده جز آنکه صبحگاهان بالهای ترس و وحشت برسر  او کوبیده است...  حکومت دنیا ناپایدار عیش و زندگانی آن تیره و تار..گوارائی آن شور و شیرینی آن تلخ غذای آن زهر و اسباب و وسائل آن پوسیده است زنده آن در معرض مردن و تندرست آن گرفتار بیماری است چه ارزشی دارد خانه ای که پایه های آن در حال فرو ریختن و عمر آن چون زاد و توشه پایان می پذیرد و چه لذ تی دارد زندگانی که چونان مدت سفر به آخر میرسد ؟

 

  آنچه در دنیاست فریبندگی دارد فانی و زود گذر است و هر کس در آن زندگی میکند فنا می پذیرد . کسی که بقدر کفایت از آن بردارد در آرامش بسر میبرد و آن کس که در پی بدست آوردن متاع بیشتری از دنیا باشد وسائل نابودی خود را فراهم کرده و بزودی از دست میرود بسا افرادی که به دنیا اعتماد کردند ناگهان مزه تلخ مصیبت را بدانها چشاند و بسا صاحب اطمینانی که به خاک و خونش کشاند چه انسانهای با عظمتی را که خوار و کوچک ساخت و بسا فخر فروشانی را که به خاک ذلت افکند ....... سبحان الله .. سبحان الله ...

 

 شادی دنیا چه فریبنده و سیراب شدن از آن چه تشنگی زاست !!

 و سایه آن چه سوزان است ! نه زمان آمده را میشود رد کرد و نه گذشته را میتوان باز گرداند پس منزه و پاک است خداوند !!!

 چقدر زنده به مرده نزدیک است برای پیوستن ّبه آن و چه دور است مرده از زنده که از آنان جدا گشته ؟

 

         این نیز روایتی از  آخرین پیامبر خدا حضرت محمد رسول الله (ص )  : ای دوستان همانا بر شما از دو چیز می ترسم :  

 ""  هوا پرستی و آرزوهای طولانی ""

 

اما امروز در محیط و زمانه ای زندگی می کنیم که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی می پندارند و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر می خوانند چه بسا شخصی تمام قدرت انجام آنرا دارد آنرا به روشنی رها میسازد ، اما آنکس که از گناه و مخالفت با دین پروا ندارد از فرصت ها برای نیرنگ بازی استفاده می کند .

آیا شما چنین دنیایی را بر همه چیز مقدم می دارید و بدان  اطمینان می کنید ؟ یا در  آرزوی آن به سر میبرید ؟

اما افسوس که دلها سخت شده پند نمی پذیرد و از رشد و کمال باز مانده و راهی که نباید برود می رود گویا آنها هدف پندها و اندرزها نیستند و نجات رستگاری را در به دست اوردن دنیا می دانند ......

 

و بدانید و آگاه باشید که همانا خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وانگذاشت و در گمراهی و کوریرها نساخته است و از اعمال شما با خبر است و سرآمد زندگی شما را مشخص کرده پس بازمانده ایام خویش را دریابید و صبر و بردباری در برابر ناروائی ها پیشه کنید ..همانا گذشتگان را دیدی که ثروت ها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت داشتند و با آرزوهای طولانی فکر میکردندو مرگ را دور می پنداشتند دیدی چگونه مرگ بر سرشان فرود آمد ، و آنان را از وطنشان بیرون راند و از خانه امن کوچشان داد ؟...و بر چوبه تابوت نشاند و مردم آن را دست به دست میکردند ، و بر دوش گرفته و با سر انگشت خویش نگاه می داشتند ......در این زمان دیگر نه میتوانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند ؟

 

  از خدا برای انجام آنچه از شما خواسته است کمک بگیرید ! از خدا برای ادای حقش یاری طلبید ...فریاد مرگ را قبل از اینکه بشما برسد در گوش خود فرو   کنید .

 

 

و به یاد داشته باشید خداوند متعال ...:

 

1- آدم و حوا را خلق فرمود از برای عبادت و نه از برای معصیت

2 - دنیا را خلق نمود از برای ساده زیستن و پاک بودن و نه از برای کاخ و  عمارت ساختن و جور جفا کردن

3 - مال را خلق فرموده از برای رزق و روزی مردم و نه از برای جمع کردن نگه داشتن و ذخیره کردن برای دیگران

 

حکایت انسان........

 

دو روز مانده به پایان جهان تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده است تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود پریشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری عمر از خدا بگیرد ...داد زد و بد و بیراه گفت ..خدا سکوت کرد..آسمان و زمین را به هم ریخت باز هم خدا سکوت کرد جیغ زد  و جار و جنجال راه انداخت ..خدا سکوت کرد به پر و پای فرشته و انسان پیچید..خدا سکوت کرد ..کفرگفت و سجاده دور انداخت ..خدا بازهم سکوت کرد...دلش گرفت و گریست و به سجاده افتادخدا سکوتش راشکست و گفت : عزیزم اما یک روز دیگر هم رفت تمام روز را به بد و بیراه و جار و جنجال از دست دادی تنها یک روز دیگر باقیست بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن لابه لای هق هقش گفت: اما با آن یک روز چکار میتوان کرد خدا گفت : آنکس که لذت یک روز زیستن را تجربه کندگوئی که هزار سال زیسته است و آنکه امروزش را در نمی یابد هزار سال هم بکارش نمی آید و آن گاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت: حالا برو و زندگی کن او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می درخشید ..اما می ترسید حرکت کند.  .می ترسید راه برود ... می ترسید زندگی از لای انگشتشانش بریزد ... قدری ایستاد بعد با خودش گفت : وقتی فردایی ندارم نگه داشتن این زندگی چه فایده دارد !!!!

بگذار این یک مشت زندگی را مصرف کنم آن وقت شروع به دویدن کرد زندگی را به سر و رویش پاشید زندگی را نوشید و زندگی را بوئید و چنان به وجد آمد که دید می تواند تا ته دنیا بدود می تواند بال بزند میتواند پا روی خورشید بگذارد میتواند ....او در ان یک روز آسمان خراشی بنا نکرد و زمینی را مالک نشد و مقامی را به دست نیاورد ..اما در همان یک روز دست بر پوست درخت کشید روی چمن خوابید ..کفش دوزکی را تماشا کرد ...سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به آنهایی که نمی شناختنش سلام کرد و برای آنها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد ..او در همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد و لذت برد و سرشار شد وبخشید و عاشق شد و عبور کرد و تمام شد.................اما همان یک روز زندگی کرد ، اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتند ..امروز او درگذشت کسی که هزار سال زیست !!!!!!

 

بیا تا شمع هم پروانه هم یا ر هم با شیم

 

در این صحرا بها ر هم گل هم خا ر هم با شیم

 

شبان تیره را روشن کنیم از مهر یکد یگر

 

در این تا ریک محفل شمع گل رخسا ر هم با شیم

 

زیکرنگی بهم آئینه وار اوصا ف هم گوئیم

 

یکتا یی دل هم د یده بیدار هم با شیم

 

چو یاران بنی در صفهء توحید بنشینیم

 

صفای هم گل هم باغ هم گلزار هم با شیم

 

بصحرای صفا در پرده هم راز هم گوئیم

 

بگذار وفا هم ناله های زار هم با شیم

 

الهی دشمنان دادند دست دوستی با هم

 

چرا ما دوستان پیوسته در پیکا ر هم با شیم 

 

آرزوی توفیق ، سربلندی و سعادت برای تمامی دوستان عزیز  و گرامی را دارم ....در پناه حق باشید هر کجا باشید خدا با شما ست.....

 

/ 426 نظر / 95 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کوچه‌های دلتنگی

سلام دوست بزرگوار [گل] ممنونم از حضورتون [گل] من هم ولادت امیرالمومنان حضرت علی (ع) را خدمت شما دوست عزیز تبریک عرض میکنم [گل] التماس دعا [گل]

فریدون ضرغامی

سلام استاد فرزانه همیشه نوشته های آمو زنده شما راآویزه گوش می کنم . بغض گلویم را گرفته .که ما علی(ع) وزینب کبرا(س) را داریم واین همه ظلم دامنگیر ما شده است آنهم در نظام جمهوری اسلامی ایران.چرا حب حکو مت زمامداران ما را بحدی گرفته که شاهد آن هستیم ونیاز به باز گویی نیست. دوست داشتم نظر شما را در پست ماقبل تحت عنوان فاطمه(س) را می دانستمر. موفقیت شما را در گفتن حقایق آرزو مندم

فریدون ضرغامی

سلام استاد فرزانه همیشه نوشته های آمو زنده شما راآویزه گوش می کنم . بغض گلویم را گرفته .که ما علی(ع) وزینب کبرا(س) را داریم واین همه ظلم دامنگیر ما شده است آنهم در نظام جمهوری اسلامی ایران.چرا حب حکو مت زمامداران ما را بحدی گرفته که شاهد آن هستیم ونیاز به باز گویی نیست. دوست داشتم نظر شما را در پست ماقبل تحت عنوان فاطمه(س) را می دانستمر. موفقیت شما را در گفتن حقایق آرزو مندم

فریدون ضرغامی

باسلام وتجدید ارادت تولد مولا علی(ع) یاور مستضعفان وزینب کبرا(س) به جنابعالی وتمام جویندگان حق و حقیقت شاد باش می گویم[گل][گل][گل][دست][دست][دست]

صلیب نقره ای

نظرات همیشه باعث دلگرمی من میشود..مرسی نظرات کارشناسی عزیزم...اسمونی باشی...

لیلا

سلام دوست عزيز مثل هميشه خوب و زيبا مي نويسيد منتظر قدومتان هستم [گل]

نحله

سلام.من آپم خوشحال میشم بهم سر بزنید.

نحله

سلام.من آپم خوشحال میشم بهم سر بزنید.

نحله

سلام.من آپم خوشحال میشم بهم سر بزنید.