تو ندانی و نخواهی دانست

 تونداني و نخواهی دانست.................

 

 روزی برای دیدنت سر از پای نمی شناختم

 

 برای بدست آوردنت خدا را نمی شناختم

 

 غافل بود دل من از قهر زمونه

 

 بی خبر بود دل من از جور زمونه

 

 چه ساده بود دل من

 

  چه بی حیا بود دل من

 

 میدونی با دلم چه کردم

 

 میدونی با مال و منال دنیا چه کردم

 

 همه را با هم گذاشتم و گذشتم

 

 رفتم بسوی خدا و دل جانم را برای او گذاشتم

 

 که دانستم اوست تنها معشوقه ای با وفا

 

 که جان دادن در راه او نیز منزلتی دارد

 

 که تو ندانی و نخواهی دانست......................عزیز

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
شراره

پس نتيجه می گيريم که بهتره هميشه طرف معامله ی ما خداوند باشه در اين صورت هيچ وقت پشيمان نخواهيم شد ... مولا علی ياور تو