عاشورا....عاشورا......

 عاشورا ... عاشورا.....

 

 روز درس شهامت .. رشادت .. و از خود گذشتگي

 

 

 سلام بر حسين و يارانش که در تاريکترين شب تاريخ

 

 چراغ هدايت را برافروختن و شربت شهادت را نوشيدن

 

 تا نداي آزادي در سراسر جهان بگوش برسد.

 

 گلي گم کرده ام مي جوئيم او را

 

 به هر گل ميرسم مي بوئيم او را

 

 اگر يابم گلم در خاک و خون

 

 به آب ديدگان مي شوئيم او را

 

 گلم بي يار ياور شد تنهاي تنها شد

 

 گلم از شاخه جدا شد بي ساقه و بي برگ شد

 

 خون او در نهر اسلام روان شد

 

 آب اين نهر در سراسر جهان جاري شد

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
شراره

درود بی پایان بر شما سوگواریتان مورد قبول حضرت فاطمه(س) و موفق باشید.