گلرخ.......

گلرخ

به رخ عطر گل شيراز داری

به سينه عاشقانه راز داری

تو خوبی دلبری نازی دريغا

به بام هر کس پرواز ميکنی

بباغ گل تو روبودن چه خوبه

شکر قند لبات خوردن چه خوبه

تو چشمه دختر گيل پاک پاک

کنارت عاقبت مردن چه خوبه

/ 1 نظر / 3 بازدید
شمیم

رضا جان ماشاااله به اين فعاليت!بابا بذار پرشين بلاگ نفس بکشه!موفق باشی عزيزم!!!