دربهای رحمت پروردگار بسوی مومنان گشوده شد

دربهای رحمت پروردگار  بسوی مومنان گشوده شد

 

تمام انسانها در زندگی خود از فراز و نشیب برخوردارند و با مشکلات مختلفی مواجهند .افراد معمولا در برخورد با مشکل دچار ضعف و ناتوانی    می گردند و سعی می کنند با کمک و راهنمایی درد آشنایان خود را از مهلکه نجات دهند و با یافتن " الگوها " در هر زمینه ای ، و سپس تبعیت از آن ، وظایف خویشتن را بخوبی  انجام دهند و مشکلات و دردهای خویش را تسکین بخشند . یکی از این اسوه ها پیامبراکرم ( ص ) است که قرآن مجید هم این حضرت را  به همین نام معرفی می فرماید . بجز رسول خدا ( ص ) اگر به دنبال " الگوی " دیگر و جانشین برای آن حضرت باشیم ، به پیشوای بزرگی  همچون مولای متقیان حضرت علی ( ع ) خواهیم رسید ، و چه زیباست که برای پذیرش اخلاق و رفتار حسنه ایشان ، زندگی پر فراز و نشیب و سراسر شگفتی آن حضرت را سرمشق و سر لوحه اعمال و کردارمان قر ار  دهیم .

هما نا بهترین و محبوب ترین بنده نزد خدا :  بنده ای است که خدا او را در پیکار با نفس یاری داده است آن کس که جامه زیرین او  اند وه و لباس روئین او ترس ازخدا ست  چراغ      هدا یت در قلبش روشن شده و وسا ئل لا زم برای روزی او فراهم آمده و دوری ها و دشواری ها را بر خود نزدیک و آسان ساخته است حقا یق دنیا را با چشم نگریسته ، همواره به یاد خدا بوده و اعما ل نیکو ، فراوان انجام داده است وبه چشمه گوارای حق رسیده و از آن نوشیده و سیراب گردید  در راه هموار و راست قدم برداشته ، پیراهن شهوا ت را ا ز تن بیرون کرده و جز یک غم ( فراق محبوب ) از تمام غمها خود ر ا     می رهاند و از صف کور دلا ن و مشارکت با هوا پرستان خارج شده است .

 کلید بازکننده درهای هدایت شد و قفل درهای گمراهی  و خواری  گردید .  راه هدایت را با روشند لی د ید و از همان راه رفت و نشانه های آن را شناخت و ا ز ا مواج  سرکش شهوات گذ شت و از ما ل و منا ل دنیا و پست مقامهای دنیوی چشم پوشی کرد .

به استوا رترین  د ستا ویزها و محکم ترین طنابها چنگ انداخت چنان به یقین و حقیقت رسید که گوئی نور خورشید بر او تابیده ، در برابر خداوند خود را به گونه ای تسلیم کرد که هر فرمان او را ا نجام میدهد و هر فرعی را به اصلش باز   می گرداند چراغ تاریکی ها و روشنی بخش تیرگی ها ، کلید درهای بسته و برطرف  کننده  د شواری ها و راهنمای  گمراهان  در  بیا با نها ی سرگردا نی است . سخن می گوید ،  خوب   میفهما ند ،  سکوت  کرده به سلامت می گذرد ، برای خدا اعما ل خویش را خا لص کرده آن چنان که خدا پذیرفته است ، از گنجینه های آ ئین خدا و ارکان زمین است .

 خود را به عدا لت وا دا شته و آغاز عدا لت او آ ن که هوای نفس را از د ل  بیر ون را نده است ، حق را میشنا سد و به آن عمل می کند ، کار خیری و گمان  خیری نیست مگر که به آ ن قیام می کند و در هیچ جا گمان خیری نبرده جزء آن که به سوی آ ن شتافته است .

 اختیار خود را به قرآن سپرده  و قرآن را راهبر و پیشوای خود قرار داده است هر جا که قرآن با ر اندا زد ا و فرود آ ید و هر جا که قرآ ن جا گیرد ا و مسکن  گزیند .

ماه مبارک رمضان ماه خدا ، ماه رحمت و مغفرت ، ماه نزول قرآن ، ماه دعا و استغفار، ماه کسب تقوا و فضایل انسانی ، ماه آشنایی با کتاب آسمانی و ماه توبه و انابه است . اگر انسانها در راه رشد و تعالی خود و در راه عبادت خداوند سبحان که هد ف آفرینش انسان است ، وجود خود را پیراسته از گناه کنند و تقو ا و خدا شناسی را برای همیشه در وجود خود زنده نمایند ، سعادت و عزت دنیا و آخرت را بدست آورده اند .

ماه مبارک رمضان ماهی است که شما به مهمانی خدا دعوت شده اید در این ماه  میزبان ، خداوند غنی مطلق است و میهمانان بندگان محتاج و فقیر هستند در این ماه از طرف انبیا و ائمه اطهار ( ع) به مهمانی خدا دعوت می شوید  و لازم است که قبل از رفتن به مهمانی که میزبانش خالق همه موجودات است  انسان خود را مهیا کند . در میهمانی های دنیوی ، انسان لباس نو می پوشد ، به بدن خود عطر میزند و خود را آماده میکند ، در میهمانی این ماه هم باید وجود خود را از گناهان پاک کنیم و با قلبی پاک به سوی این میهمانی برویم   اگر انسانها در راه رشد و تعالی خود و در راه عبادت خداوند سبحان که هد ف  آفرینش انسان است ، وجود خود را پیراسته از گناه کنند و تقو ا و خداشناسی را برای همیشه در وجود خود زنده نمایند ، سعادت و عزت دنیا و آخرت را بدست   آورده اند .

واژه رمضان و معناى اصطلاحى آن...رمضان از مصدر «رمض‏» به معناى شدت گرما، و تابش آفتاب بر رمل... معنا شده است، انتخاب چنین واژه‏اى براستى از دقت نظر و لطافت‏خاصى برخوردار است. چرا که سخن از گداخته شدن است، و شاید به تعبیرى دگرگون شدن در زیر آفتاب گرم و سوزان نفس و تحمل ضربات   بى امانش،زیرا که رمضان ماه تحمل شدید و عطش مى‏باشد، عطشى ناشى از آفتاب سوزان یا گرماى شدید روزهاى طولانى تابستان و عطش دیگر حاصل از نفس سرکشى که پیوسته مى‏گدازد، و سوزشش براستى جبران ناپذیر است.در مقایسه این دو سوزش، دقیقا رابطه عکس برقرار است، بدین مفهوم که نفس سرکش با چشیدن آب تشنه‏تر    مى گردد، وهرگز به یک جرعه بسنده نمى‏کند، و پیوسته آدمى را در تلاش خستگى ناپذیر جهت ارضاى تمایلات خود وا مى‏دارد..اما از سوى دیگر، عطش ناشى از آفتاب سوزان سیرى پذیر است، و قانع کننده.

رمضان اسمى از اسماء الهى مى‏باشد و نبایست‏ به تنهائى ذکر کرد مثلا بگوئیم، رمضان آمد یا رفت، بلکه باید گفت ماه رمضان آمد، یعنى ماه را باید به اسم اضافه نمود، در این رابطه به سخنان حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) گوش فرا مى‏دهیم. ...امام علیه السلام فرمود: نگوئید این است رمضان، و نگوئید رمضان رفت و یا آمد، زیرا رمضان نامى از اسماء الله است که نمى‏رود و نمى‏آید که شى‏ء زائل و نابود شدنى مى‏رود و مى‏آید، بلکه بگوئید ماه رمضان، پس ماه را اضافه کنید در تلفظ به اسم، که اسم ، اسم الله مى‏باشد، و ماه رمضان ماهى است، که قرآن در او نازل شده است، و خداوند آن را مثل و عید قرار داده است همچنانکه پروردگار بزرگ عیسى بن مریم (سلام الله علیهما) را براى  بنى اسرائیل مثل قرار داده است، و از حضرت على بن ابى طالب (علیه السلام) روایت‏شده که حضرت فرمود: «لا تقولوا رمضان و لکن قولوا شهر رمضان فانکم لا تدرون ما رمضان‏»

(شما به راستى نمى‏دانید که رمضان چیست و چه فضائلى در او نهفته است )

در این ماه، خواب شما عبادت است، نفس شما تسبیح است، ‏عمل شما قبول است، و گناه شما بخشیده شده، این تضمین شده است که درحقوق الله بروبرگرد ندارد. ‏ماه مبارک رمضان، ماه مغفرت و نزول رحمت های خاص خداوند است. زمینه های اغواء و وسوسه های شیطان در ماه مبارک رمضان به کمترین میزان خود   می رسد و به همین نکته در خطبه شعبانیه رسول خدا(ص) اشاره شده که می فرماید: شیاطین در این ماه در غل و زنجیرمی باشند. به همین دلیل است که درهای بهشت در این ماه باز و درهای جهنم بسته است، پس نباید کاری کرد که درهای جهنم باز و درهای بهشت به رویمان بسته گردد .

در روایت از حضرت صادق(ع) چنین آمده است: «انه من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفرله الی قابل الا ان شهید عرفه» اگر کسی در ماه رمضان آمرزیده و بخشوده نگردد تا رمضان آینده آمرزیده نمی شود مگر این که روز عرفه (نهم ذی الحجه) را درک کند .

ماه مبارک رمضان ماه خدا ، وماه شهادت شاه مردان مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب (ع) و ماه توبه  و انابه است .

روزه در ماه مبارک جزء ارکان دین میباشد ، شخص روزه دار نه تنها از خوردن و آشامیدن و نیز از مفطراتی که بیان شده است باید امساک کند ، بلکه روزه واقعی این است که تمام اعضا و جوارح او امساک داشته باشند .

در این مجلس میزبان به میهمانان خود ارزش داده و آنها را از اهل احسان و بخشش قرار داده و نهایت احترام را نسبت به آنها قائل شده است  . در حقیقت میهمانان در این ماه هرچه از خدا طلب کنند ، مورد قبول او واقع میشود و میزبان با فضل و کرامتی که دارد ، تمام خواسته بندگانش را مورد اجابت قرار میدهد .....

بشرط آنکه خدا را با نیت درست و قلب پاک بخوانند ، در هر عملی نیت لازم است و در نیت اخلاص شرط میباشد . که اعتقاد به معاد و قیامت و اینکه ماورای این دنیا فانی ، یک جهان باقی وجود دارد . و به روز قیامت و روز حشر و نشر آگاه است .

برخیز ، بارانی شو ، پر از طراوت ، خیس شو از رنگ وضو ...سجاده ات را که پر از نرگسی ها کرده بودی ، باز کن ......صدای موذن را می شنوی ؟

انا انزالنا فی الیله القدر خیر من الف شهر ........

برخیز و به احترام میزبان ، قیام کن ، چنان بزرگی اش  را تکبیر بگو که " او " بر داشتن چنین بنده ای به خود ببالد .....فراموش مکن آمده ای مهمانی ، محترم باش و احترام کن مقدسات را .......حالا میزبان به استقبالمان آمده ، نگاهمان که می کند ، زیباتر  می شویم ، آیینه شو...خودت را تماشا کن ، حالا آراسته تر از همیشه به مهمانی خدا آمده ای .....

 

اثرات و فلسفه روزه در ماه مبارک رمضان

در حقیقت روزه درس مساوات و برابری در جامعه است . با روزه گرفتن حال و روز گرسنگان جامعه به طور ملموس بر اغنیا معلوم میشود .روزه سبب میشود تا روح هوس رانی و شهوت رانی در انسان شکسته شود و با شکسته شدن شهوت ، عقل انسان هویدا میگردد .

همه ما میدانیم که یکی از علت های مریضی در افراد ، زیاد روری در خوردن غذاهای مختلف است با روزه گرفتن در حقیقت دستگاه گوارشی انسان استراحت میکند و امروزه دانشمندان یکی از راه های درمان بیماری ها را روزه گرفتن میدانند .

در هوای گرم در ماه رمضان تشنه شود تا به یا تشنگی روز قیامت بیافتد . چون در روز قیامت انسان نیاز به غذا و آب دارد . اما باید برای رسیدن به آنها سرمایه را در این دنیا کسب کرد .

روزه سبب میشود که قلب جولانگاه شیطان نباشد  و تقوا مهمترین فلسفه روزه است .

فا عتصمو ابتقوی الله ، فان لها حبلا" و ثیقا

به تقوای الهی چنگ بزنید ، زیرا تقوا دارای ریسمان محکم است به جا آوردن واجبات و ترک محرمات نشانه تقوا است و اگر کسی لذت های مادی را برای  انجام واجبات و اجتناب از محرمات ترک کند ، به بالاترین مقام نایل میگردد .

پیامبر اکرم ( ص) فرمود : هر مومنی که برای رضای خدا در ماه رمضان روزه بگیرد ، خداوند هفت چیز را به او ارزانی میکند .....

 

آنچه را که از حرام بریدن او روییده است ذوب می کند .

به رحمت خدا وند میرسد .

کفاره گناه پدرش حضرت آدم (ع) را می پردازد .

سکرات مرگ بر او آسان میشود .

از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان می ماند ، خداوند او را از آتش

جهنم می رهاند ، او را از نعمتهای بهشت بهرمند می سازد .

فلسفه روزه دارى، تکامل جسم و جان است، چرا که گفته اند: عقل سالم در بدن سالم است. دانشمندان اسلامى و غیر اسلامى در این باره جزوه ها و کتاب هاى زیادى نوشته اند و برخى از آثار آن را بیان کرده اند; از جمله: رفع سوءهاضمه، تقویت بهداشت عمومى، جلوگیرى از آپاندیس، پاک سازى مجارى ادرار، رفع بیمارى ها و امراض جلدى و دفع چربى هاى زاید. روزه در درمان بسیارى از بیمارى هاى غیر قابل علاج مؤثر است. به هر حال نقش روزه دارى در سلامت تن و تکامل روح غیر قابل انکار است.

یکى از دستورات خداوند به انسان ها، روزه دارى است تا در سایه آن، انسان بتواند از هرگونه فساد و بیمارى مصون بماند و با رهانیدن خود از دام هاى شیطان، خود را در مسیر انبیا و ائمه(ع) قرار دهد. قرآن این دستور را این گونه بیان مى فرماید: (هان اى کسانى که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شد و این دستور نه تنها درباره شما بلکه یک سنت الهى است که به پیامبران گذشته و پیروان آنان نیز ابلاغ شده; پس روزه بگیرید. امید است بدین سبب متقى گردید

روزه، کلاس کسب تقوا است، تمرینى براى متقى شدن است. کدامین نتیجه و ثمره بهتر از این که انسان با روزه دارى، سعادت دنیا و آخرتش را تضمین کند. در یک حدیث قدسى، پیامبر(ص) از درگاه خداوند سؤال مى کند: اولین عبادت کدام است؟ خداوند پاسخ مى دهد:روزه. آن گاه رسول اکرم(ص) مى پرسد: پروردگارا، نتیجه و ثمره روزه گرفتن چیست؟ خداوند در پاسخ مى فرماید: نتیجه روزه، رسیدن به آگاهى قلبى و حکمت است و نتیجه حکمت، شناخت خداوند است و نتیجه معرفت و شناخت پروردگار، رسیدن به یقین کامل است; پس هرگاه بنده خدا به یقین رسید، همه وجود و زندگى اش به خدا وابسته مى شود و زندگى اش اگر به سختى و یا به آسانى بگذرد، در او تغییرى ایجاد نمى شود. وقتى که این بنده عاشق خدا در حال مرگ باشد فرشتگان بر بالین او مى ایستند و از آب کوثر و شراب هاى بهشتى او را سیراب مى کنند تا سختى مرگش برطرف شود. سپس به او مژده اى بزرگ مى دهند و مى گویند: خوشا به حالت چه جایگاه نیکو و مقام عظیمى دارى! اینک به یک چشم بر هم زدن به دربار الهى پرواز مى کند و به مقام لقاءالله رسیده و بین او و خداوند بلند مرتبه هیچ پرده و حجابى باقى نمى ماند.

 رمضان، ماه خدا مبدأ هستى و آفریدگار زمین و زمان، خداوند متعال است، اما در فرهنگ توحیدى، بعضى مکان ها و زمان ها ارزشى ویژه دارند. ماه رمضان که شهر اللّه (ماه خدا) نامیده مى شود، ویژگى ها و خصوصیات بى نظیرى دارد که هیچ کدام از زمان ها آن خصوصیات را ندارد; شب ها، روزها، ساعات و لحظات ماه خدا برتر از همه زمان ها است. چنان که پیامبر(ص) مى فرماید:

هان اى مردم، بیدار باشید که ماه خدا با کوله بارى از نعمت ها و رحمت ها و مغفرت هاى الهى به سوى شما روى آورده است. رمضان ماهى است که در نزد خداوند از همه ماه ها برتر و بالاتر است. روزهاى آن با فضیلت ترین روزها و شب هایش بالاترین شب ها است. ساعت هاى این ماه، بهترین ساعات و لحظات است. رمضان ماهى است که همگى شما به میهمانى خداوند دعوت شده اید و این نعمت بزرگ خداوند است که شما را در این ماه قرار داد.

از کلمات پیامبر(ص) مى توان بعضى از علل برترى این ماه مبارک را دریافت همه نعمت هاى خدا ارزش مندند، اما نعمت هدایت بالاترین نعمت ها است و این هدیه اى است که خداوند در این ماه به مؤمنان تقدیم کرده است. کدام نعمت بالاتر از این که آدمى در کنار سفره گسترده خداوند حضور یابد و روح پژمرده خود را با آب حیات معنوى جان ببخشد. کدام نعمت بالاتر از این که انسان از اسارت دنیا و مادیات رها گردد و بر قله آزادى سرود حق سردهد. کدام نعمت بالاتر از این که انسان زندگى حیوانى و هوس هاى شیطانى خویش را به فراموشى سپرده و راه را براى رشد و تکامل معنوى خویش هموار سازد و بالاخره کدام نعمت بالاتر از این که آدمى تکامل به سوى خدا را دریابد و یقین کند که ارزش او بسیار والاتر و بالاتر از آن است که فقط از نظر مادى خود را بى نیاز کند و همه چیزش در مسائل و نعم دنیوى خلاصه شود.

اسلام، تن پرورى به معناى نفس پرورى و شهوت پرستى را شدیداً محکوم کرده است، اما پرورش بدن به معناى مراقبت و حفظ سلامت و بهداشت را از واجبات شمرده است و هر نوع عملى را که براى بدن زیان بخش باشد حرام شمرده است. اسلام آن جا که یک امر واجب مانند (روزه) احیاناً براى بدن مضرّ تشخیص داده شود، آن را ساقط مى کند و حتى آن را حرام مى داند.

آداب و سنن بسیارى در اسلام به خاطر بهداشت و سلامت بدن وضع شده است

/ 482 نظر / 49 بازدید
نمایش نظرات قبلی
('»-(¯`v´¯)-»')بهناز('»-(¯`v´¯)-»')

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ .•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*• .•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*• .•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*• .•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*• .•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*• .•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*• .•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..*•..•*..*•. .•*..

منتظر

بسم الله الرحمن الرحیم ، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم[گل] با سلام و احترام شهادت اب الائمه ، قرآن ناطق ، امام جعفر صادق(ع) را به محضر بقیه الله حضرت ولیعصر (عج) و مراجع عظام و علمای معظم جهان اسلام ، شیعیان و پیروان راستین مذهب حقه اثنی عشری، و شما دوست بزرگوارم تسلیت و تعزیت عرض می نمایم، و از خداوند حکیم مسئلت دارم ما را هم در گروه پیروان حقیقی این امام همام قرار دهد ، انشاالله[گل] دعائی از حضرت امام جعفر صادق(ع) در هنگام شدائد: يا عُدَّتي عِندَ شِدَّتي وَ يا غَوثِي عِندَ کُربَتي اَحرِ سنِي بِعَينِکَ الَّتي لا تَنامُ وَ اکَنِفنِي بِِرُکنِکَ الذَّي لايُرام[گل] اي نيرو بخش من هنگام دشواري هايم ، واي پناه من هنگام اندوهم ، به چشمت که نخوابد مرا حفظ کن و مرا در سايه رکن استوار وخلل ناپذيرت قراربده .... به برکت صلوات بر محمد و آل محمد[گل][گل][گل][گل][گل]

samira

salam khaste nabashin vagean yaali bayad goft be karetun movafagh bashin be tavane N bar mi30 bye

ارمیتا

سلام دوست من بی نهایت زیبا بود مثل همیشه....منم اپ کردم خوشحال میشم بیای[گل]

باقری

سلام وعرض ادب واحترام وتشکر از حضورتان. این نظر لطف شما دوست بزرگوار هستش .خوشحالم از اینکه مطالب مقبول دوستان قرار گرفته است.از شعر زیباتون تشکر میکنم ومشتاق دیدار دوبارتون .یاحق

نفیشه

سلام ای فصل زیبای زرد. سلام ای نقاش سحر آمیز، خدا. دوستت دارم با همه ی سوزهای سردت با همه ی مشق های نانوشته ات بر طاقچه ی غروب های دلتنگ. با همه ی بی برگی اما قشنگی هایت، صدای برگ های تو فریاد دل های طلایی عاشقان است.....

ماری

سلام فکر می کردم فقط منم که مدتهاست از دیار نت و قلم به دورم !