عمر گل .........

عمر گل

يادت آن شب زير نور چراغ

کنار استخر باغ يک شاخه گل بود بدستت

يادت آن گل تو دادی به من

همراه بوسه ای داغ از لب شيرين مستت

هر چه که در دلت بود

از چشم خوشگلت بود

افسوس که عمر عشقت مثل عمر گلت بود

آغوش گرم تو معنايم بود

لب تو بازيچه لبهايم بود

سرت را روی شانم ميگذاشتی

پنجه از شانه موهايم بود...افسوس..افسو.

گلها را پرپر ميکرديم ميريختيم بر پيکر همديگر

ميدويديم توی باغ به شوخی پشت سر همديگر

افسوس که عمر عشقت مثل عمر گلت بود......

افسوس...........................

/ 1 نظر / 4 بازدید
آموزش زبان انگليسي نصرت

آموزش مکالمه زبان انگليسي نصرت در 90 روز آخرين روشي است که در دنيا در زمينه آموزش زبان انگليسي پديد آمده است. اين روش که بهترين و سريعترين و همچنين موفق ترين روش آموزش زبان انگليسي در دنياست توسط يک متخصص زبان انگليسي ابدا ع شده است و موسسه نصرت آنرا به فارسي در آورده است تا اين متد قابل استفاده براي فارسي زبانان شود جهت اطلاعات بيشتر به وب سايت ما مراجعه نماييد همچنين آدرس وبلاگ ما http://english90day1.persianblog.ir