قاب عکس تو

 

قاب عکس تو

سر راهت دون دونه گل ميکاشتم

قاب عکس تو را روی سينه ام ميگذاشتم

قاب عکس تو طلا بود عزيزم

عشق تو برام يک بلا بود عزيزم

ياد عشقت من را آتش می زنه

مثل عقرب به دلم نيش می زنه

هر چه ميخواهم تو را از ياد ببرم

رخ ماهت نميره از نظرم

آه ...حالا يک سال رفته ای....شب روز منتظرم

نمی تونم غم عشق تو را از ياد ببرم

بخدا بعد از تو اين زندگی زندانه برام

اگر تو بهشت هم باشم بی تو بی صفاست

قاب عکس تو طلا بود عزيزم....عشق تو برام بلا بود عزيزم.......

/ 0 نظر / 3 بازدید