عظمت بانوی بزرگ در محشر و روز قیامت

امام حسين (ع) : اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد .

 عظمت و بزرگي حضرت زهرا سلام عليها در محشر و روز قيامت

امروز قسمتي از کتاب " عوالم " از ابن عباس که در مورد ارزش و عظمت بي بي

فاطمه زهرا از زبان رسول خدا صلي الله عليه نقل شده برايتان مي نويسم تا عشق

بزرگ بانوي اسلام و فرزندانش از دل ما رخت برنکند و ما را جزو راهيان راه 

حسين ابن علي قرار دهد زيرا او تنها راه نجات ما ميبا شد :

 

روزي رسول خدا واردخانه دخترش فاطمه گرديد او را غمناک و اندوهناک ديد

فرمود فاطمه جان چرا غمناک و محزوني ؟

بابا خاطرم آمد روز قيامت و صحراي محشر هول و وحشت و گرفتاري آن روز

مرا محزون و غم ديده ساخته است .

فرمود زهرا جان آنروز روز بزرگي است و گرفتاري مردم بسيار و سخت است

ليکن جبرئيل از جانب رب جليل بمن خبر داده است :

که در آن روز اول کسيکه قبر او شکافته شود و به محشر آيد من خواهم بود

و بعد از من ابراهيم خليل است و بعد شوهر تو علي ابن ابيطالب عليه السلام

است پس آنوقت خدايتعالي امر کند جبرئيل را با هفتاد هزار ملائکه بسوي تو

فرستد و هفت قبه از نور بر روي قبر تو بنا کنند امر شود با اسرافيل با سه

حله از نور بنزد قبر تو بيايد و ندا کند و گويد اي فاطمه دختر محمد برخيز و

بسوي محشر بيا بوعده گاه خدايتعالي اي دختر من فاطمه جان تو از جاي بلند

شوي در حاليکه در آنروز ايمن با شي از هول و وحشت آنروز پس اسرافيل

بتو بپوشاند آن حلها را ملکي که او را ذوقائيل گويند ناقه از بهشت براي تو

بياورد که مهار آن از مرواريد باشد و حقه از طلا بالاي آن نصب شده با شد

و تو بالاي آن سوار شوي و دو پهلوي آن ناقه مزين بديبا باشد و گردن آن

ناقه معطر بمشک و عنبر با شد و جهاز آن ناقه از مرواريد است و بر آن

هودج مملو باشد از نور خدايتعالي و روشن دارد و مهار آن ناقه مملو است از

رحمت خدايتعالي و طول آن مهار يک فرسخ از فرسخهاي دنيائي است ذوقائيل

ملک مهار آنرا بدست گرفته با شد هفتاد هزار ملک در جلو تو است که تسبيح

گويند خدا را چون ناقه بحرکت در آيد هفتا د هزار حوريه باستقبال تو آيند و در

دست هر يک از آنها مجمره از نور باشد که بوي عود و عنبر از آنها ساطع

باشد و بر سر هريک از آنها تاجي از جواهر مرصع بزبرجد با شد از جانب

راست تو روان باشد قدري راه بروي مريم دختر عمران با هفتاد هزار حوريه

 باستقبال تو آيند و بر تو سلام کنند و از جانب چپ تو روان گردند بعد از آن

خديجه مادرت با هفتاد هزار ملک که علمهاي تکبير در دست داشته باشند در

جلو تو باشند بعد از آن حوا و آسيه هر کدام با هفتاد هزار ملک بجانب تو آيند

و با اين تجليل تو را وارد محشر نمايند چون وارد محشر شوي از جانب حق تعالي

منادي ندا کند که همه اهل محشر بشنوند قضوا ابصار کم .. اي اهل محشر بپوشانيد

و بر هم گذار يد چشمهاي خودتان را تا آنکه فاطمه دختر حبيب ما محمد از محشر

بگذرد و همه چشمها بسته شود مگر اولاد هاي تو بامر حق تعالي منبري براي تو

نصب کنند که هفت پله داشته باشد و هر پايه از آن چندين صف از ملائکه بايستند

و علمهاي نور بدست داشته باشند و تو بالاي آن قرار بگيري جبرئيل از جانب

رب جليل بيايد و بگوئيد اي دختر محمد فاطمه زهرا شفيعه روز جزا امروز روزي

است که هر چه از ما بخواهي بتو عطا کنيم پس آنروز روزي است که تمام مردم

حيران و سرگردان باشند پس تو در بالاي آن قرار گيري صفوف ملائکه اطراف تو

را گرفته باشند و بعد از آن براي من و شوهرت علي ابن ابيطالب و فرزندانت منبري

نصب کنند و من در پله اول باشم .

شوهرت علي عليه السلام در پله پائين تر و در آن منبر قرار بگيرم مرتبه دگر جبرئيل

بيايد و بگوييد اي دختر رسول خدا حق تعالي ميفرمائيد امروز روزي است که ميخواهم

شاءن و مقام و عظمت و بزرگي تو را به اهل محشر بنمايانم و هر چه از ما ميخواهي

بتو عطا کنيم اي فاطمه بهشت را در اختيار تو قرار داديم از هر دري بخواهي داخل

بهشت شو.

فاطمه گويد داخل بهشت نشوم تا آنکه به بينم بعد از من با فرزندم حسين عليه السلام

چکردند. ندا رسد اي فاطمه نگاه به صحراي محشر کن پس فاطمه نگاه کند يک بدن

پاره پاره که سر در بدن ندارد پس فاطمه عليها السلام گويد حسن جانم اين بدن کيست؟

امام حسن گويد مادر جان اين بدن برادرم حسين است که امت پدرت بعد از تو او را

بقتل رسانيدند سر از بدنش جدا کردند چون نام حسين عليها السلام را فاطمه بشنود

و آن حال را مشاهده کرد چنان ناله و راجه نمايد و صداي ياحسينا بنمايد که تمام

اهل محشر را منقلب نمايد و اهل محشر لعن کنند قاتلان حسين (ع ) را ملائکه بخروش

آيند از ناله بي بي زهرا سلام الله عليها پس از گريهاي فراوان به قائم عرش

پروردگار عرض کند :

 

"يا لحکم الحاکمين احکم بيني و بين اولادي "

 

اي حاکم عادل حکم کن بين من و ميان قاتلان فرزندم خدايا حکم فرما ميان من و

ميان آنهائيکه ظلم و اذيت و آزار نمودند فرزندانم را بدون جرم و تقصير و بي سبب

او را بقتل رسانيدند از ناله زهرا جهنم بحرکت در آيد و آن آتشيکه آنرا هبهب

گويند هزار سال تابيده شده تا سياه گرديد بصحراي محشر بيايد و جمع کند قاتلان

و کشندگان و اذيت کنندگان فرزندان فاطمه را باز از مصدر جلال خدائي ندا رسد

اي فاطمه هر چه ميخواهي از ما بخواه تا بتو عطا نمائيم فاطمه عرض کند

خدايا امتان پدرم و شيعيان شوهرم و دوستان فرزندانم را ميخواهم ندا رسد اي

فاطمه همه را بتو بخشيديم هر که را ميخواهي داخل بهشت گردان پس آن بي بي

آنقدر شفاعت کند که بحساب نيايد اين است .

در جاي ديگر امام جعفر صادق (ع ) ميفرمايند :

بخدا قسم فرداي قيامت جده ما حضرت زهرا سلام الله عليها آنقدر شفاعت کند تا

اينکه کسي در قيامت نماند مگر منافق يا شکاک يا کافر و بخواست سيده نساء

عالميان داخل بهشت شوند همه دوستان زهرا و دوستان فرزندان زهرا سلام الله

عليها و هر که را که او بخواهد بدون حساب داخل بهشت خواهد شد .

 

اي مه برج حيا و عصمت کبري

بانوي حوران خلد حضرت زهرا

در حرم عز و جاه شوکت شاءنت

خادمه ات ساره است مريم صفا

قبر تو مخفي قدر تو مجهول

قدر تو نشناختند مردم دنيا

امت بيرحم خانه ات زده آتش

محيط جبريل سوخت عابد عزا

بشکند آن دست که زد بتو سيلي

پهلويت از درد شکست شل شود آن پا

محسن ششماهه ات چون بزمين خورد

طفل خود از بر فکند مادر عيسي

در چه به پهلويت کافر وشني زد

ناله ز دل بر کشيد پير کليسا

بهر شفاعت بس است روز قيامت

محسن و اصغر بنزد خالق يکتا ....

در پناه حق تعالي با عشق به خاندان ائمه رستگار شويد .

 

/ 6 نظر / 9 بازدید
AZADEH

سلام خيلی خوب بود ولی راستش من يک خط در ميو ن می خوندم چون خيلی طولانی بود و من هم خيلی سرم شلوغ بود به هر حال نکات زيبايی داشت راستی ۷ روز به عيدت مبارک .... پيروز و شاد باشی....

شراره

با درود و سپاس بیکران...تشکر از انتخاب مطالب و موضوعات بسیار جالب و نوشته های زیبا ی شما و ممنون از توجه شما به انتقادات پیشنهادات و نظرات بازدید کنندگان و با آرزوی توفیق بهره گیری از سیره و روش زندگی بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا(س)و امید به آن که ایشان شفیع ما در قیامت باشند. _اجرتان با فاطمه (س)

matin

سلام... زيبا نوشتی...مرسم که خبر ميدی

shamila

سلام نزديک عيد و فکر کنم من اولين کسی باشم که عيد رو بهت تبريک ميگم

...

سلام ... ايشالله که حالتون خوبه ... چقدر خوشحال شدم وقتی ديدم مطلب جديد نوشتين ... خيلی استفاده کردم ... دست شما درد نکنه ... ايشالله که هممون جزو کسايی باشيم که مورد شفاعت قرار ميگيرن...(گرچه خيلی زحمت ميخواد ... ! ) پيشاپيش عيدتون رو تبريک ميگم ... اميدوارم که در *پناه خدا و مهدی موعود * سال قشنگی رو داشته باشين ... ما رو هم دعا کنين ...

کمی آزادی

خوب می نويسيد و از سر ايمان. سوال کوچکم اين است که اگر کسی کلاْ اين چيز ها را قبول نداشته باشد چطور می توانيد عقلش را راضی کنيد؟ کسی هم که قبول داشته باشد خوب حتما حضرت را دوست دارد. بهتر نيست مطالبی را که عقل را هم مخاطب قرار می دهند بنويسيم؟ ممنون و عيد مبارک.