جانان من .......

 

جانان من.............

ای دير بدست آمده بس زود برفتی

آتش زدی ا ند ر من و چون دود برفتی

چون آرزوی تنگدلان دير رسيدی

چون دوستی سنگدلان زود برفتی

زا ن بيش که باغ وصال تو دل من

ا ز داغ فرا ق تو برآسود برفتی

ناگشته من از بند تو آ زا د بجستی

ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی

آهنگ بجان من د لسوخته کردی

چون در دل من عاشق بی ا فزود برفتی

ای جانان من بس زود برفتی......................

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
ahoo

سلام از دو نوشته آخر شما پیدا است خیلی غمگينی . اما زندگی پستی بلندی زياد دارد . در برابر مشکلات صبور باش . به وبلاگ من سری بزن . من از داشتن مهمان خوشحال می شوم . به اميد ديدار