نوگل پرپر من ...علی اصغر من ...

 

امروز هشتم محرم روز شهادت علي اصغر طفل شش ماه سالار

شهيدان است و اين هم زبان حال خانم رباب مادر علی اصغر

 

 

 نوگل پرپر من

 

چه شبهاي را ببالينت بسر جان تا سحر کرد م 

 

بصد اميد دل به آئينه نظر کردم

 

بگل زار حياتم چون تو سرو برا همي د يد م

 

سرودم نغمه شادي و غم از سر بدر کردم

 

بدل گفتم که دامادتت کنم زينت خودم بندم

 

زخونت جان رباب زينت اندر موي سر کرد م

 

تو نشکفته هنوز اي نو گل جوان خزان گشتي

 

منم چون بلبل سرگشته سر در زير پر کرد م

 

بمرگت عزتم رفت و اسير نامردان گشتم

 

بجاي جامعه عروسيت نيلي به بر کردم

 

چو مرغي آشيانم سوخته نوميد و سرگردان

 

دو دست اندر بغل در اين بيابان ناله سر کردم

 

فلک زد پشت پاي بر بساطم در بدر گشتم

 

بيا شبهاي رباب بين که بي تو چون سحر کرد م

 

بياد غنچه پژمرده ام هر جا گلي د يد م

 

بجاي اشک از ديده روان خون بصر کرد م

 

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید